ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಗ್ರಾ. ಅ. ಪಂ. ರಾ. ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್

ಜೆಜೆಎಂ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಾದ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಜಲಮರುಪೂರಣ ಘಟಕ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ಅನುದಾನದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದು.

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS