ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಗ್ರಾ. ಅ. ಪಂ. ರಾ. ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
                              ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಾ|| ಆನಂದ್‌ ಕೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ceo-dakshinakannada@nic.in

0824-2220578

9480862000

ರಘು ಎ ಇ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

dsdev-zp-kadk@nic.in

0824-2220581

9480862001

 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಇ. ಜಯರಾಂ

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

pd-zp-kadk@nic.in

0824-2220595

9480862002

ಪ್ರಸನ್ನ ಭಕ್ತ ಕೆ ಆರ್

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

cao-zp-kadk@kar.nic.in

0824-2220568

9480862003

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆ.ಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ

cpo-zp-kadk@nic.in

0824-2220585

9480862004

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS