ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಗ್ರಾ. ಅ. ಪಂ. ರಾ. ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ದೃಷ್ಟಿಕೋನ 

 

ರೈತರ   ಒಟ್ಟಾರೆ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೈಜೋಡಿಸುವುದು.

 

ಧ್ಯೇಯ 

 

ರೈತರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕಟಾವು ಹಾಗೂ ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.

 

ಉದ್ದೇಶ 

 

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

  

ಕಛೇರಿವಿಳಾಸ :  ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,  ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ

                      ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಮಂಗಳೂರು, ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ-575001.

ದೂರವಾಣಿಸಂಖ್ಯೆ :   0824-2423602 /0824-2423604

ಇ-ಮೇಲ್ಐಡಿ  :      jdagrimng@gmail.com

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS